רש"י על דברי הימים ב כט ג

| רש"י על דברי הימים בפרק כ"ט • פסוק ג' |
ג • ה • ז • יא • טז • יז • יט • כא • כד • כה • כו • ל • לא • לג • לד • לו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ויחזקם" - לפי שאחז קצץ את כל כלי בית האלהים