רש"י על דברי הימים ב כט טז

| רש"י על דברי הימים בפרק כ"ט • פסוק ט"ז | >>
ג • ה • ז • יא • טז • יז • יט • כא • כד • כה • כו • ל • לא • לג • לד • לו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ויבאו הכהנים לפנימה" - כי לא על הלוים ליכנס פנימה

"לחצר בית ה'" - מקום מעמד הלוים כאומר ויקבלו הלוים וגו' ויחלו באחד לחדש