רש"י על דברי הימים ב כט כא

| רש"י על דברי הימים בפרק כ"ט • פסוק כ"א |
ג • ה • ז • יא • טז • יז • יט • כא • כד • כה • כו • ל • לא • לג • לד • לו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"וצפירי עזים וגו'" - הוראת שעה היתה

"על מזבח ה'" - ולא על אותן מזבחות שעשה אחז אביו