רש"י על דברי הימים ב כט לא

<< | רש"י על דברי הימים בפרק כ"ט • פסוק ל"א |
ג • ה • ז • יא • טז • יז • יט • כא • כד • כה • כו • ל • לא • לג • לד • לו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ויביאו הקהל זבחים ותודות" - דבר המותר לבעלי' באכילה

"וכל נדיב לב עולות" - קצת מהם מי שהתנדב לבו הביאו עולות ולא כולם לפי שאין לבעלים היתר אכילה בהם