רש"י על דברי הימים ב כט ה

| רש"י על דברי הימים בפרק כ"ט • פסוק ה' |
ג • ה • ז • יא • טז • יז • יט • כא • כד • כה • כו • ל • לא • לג • לד • לו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"והוציאו את הנדה" - עבודת כוכבים את המת לא נאמר כאן כי אם נדה ומאוס יותר מן המת המוטל שלם דוגמא כטומאת הנדה כי דם נדה מאוס ומוסרח