ספרי על דברים יט ט

<< | ספרי על דבריםפרק י"ט • פסוק ט' |
ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


כי תשמור את כל המצוה הזאת לעשותה ויספת לך . מכאן אמרו, שלש ערים הבדיל משה בעבר הירדן. וכשבאו לארץ הפרישו עוד שלש, ולעתיד לבא עתידים להפריש עוד שלש. שלש על שלש הרי ששה ועוד ג' הרי תשע.

ר' נהוראי אומר, שלש על שלש ועוד שלש הרי תשע, ועוד ג' הרי י"ב.

אבא שאול אומר, שלש על שלש ועוד שלש הרי תשע. " על השלש " הרי שתים עשרה. " האלה " הרי חמש עשרה.

( ולא ישפך דם נקי בקרב ארצך אשר ה' א-להיך נותן לך נחלה ).


ראו גם: התורה והמצוה על דברים יט ח - פירוש מלבי"ם על הספרי.
קיצור דרך: mdrjhlka-dm-19-08