ספרי על דברים יט כא

ספרי על דברים • פרק יט
ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כא • 


צו.

ומנין שהמבייש משלם ממון? נאמר כאן " לא תחוס עינך ", ונאמר להלן (דברים כה) " לא תחוס עינך ". מה " לא תחוס עינך " האמור (להלן) [כאן] ממון, אף " לא תחוס עינך " האמור (להלן) [כאן] ממון.

רבי יהודה אומר, נאמר כאן " יד ורגל ", ונאמר להלן (שמות כא) " יד ורגל "; מה " יד ורגל " האמור (כאן) [להלן] ממון, אף " יד ורגל " האמור (להלן) [כאן] ממון.

צז.

רבי יוסי הגלילי אומר, מנין שלא יצא למלחמה, עד שיהיו בו ידים ורגלים ועינים ושנים? תלמוד לומר לא תחוס עינך נפש בנפש... כי תצא למלחמה .


ראו גם: התורה והמצוה על דברים יט יט - פירוש מלבי"ם על הספרי.