ספרי על דברים יט ח

| ספרי על דבריםפרק י"ט • פסוק ח' | >>
ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולותפב.

ואם ירחיב ה' א-להיך את גבולך . עשה מצוה האמורה בענין, שבשכרה ירחיב ה' את גבולך.

כאשר נשבע לאבותיך . הכל בזכות אבותיך.

ונתן לך את כל הארץ אשר ( נשבע ) [דבר לתת] לאבותיך . (הכל בזכות אבות) [זה קיני קנזי וקדמוני].


ראו גם: התורה והמצוה על דברים יט ח - פירוש מלבי"ם על הספרי.
קיצור דרך: mdrjhlka-dm-19-08