ספרי על דברים יט ח


פב.

ואם ירחיב ה' א-להיך את גבולך . עשה מצוה האמורה בענין, שבשכרה ירחיב ה' את גבולך.

כאשר נשבע לאבותיך . הכל בזכות אבותיך.

ונתן לך את כל הארץ אשר ( נשבע ) [דבר לתת] לאבותיך . (הכל בזכות אבות) [זה קיני קנזי וקדמוני].


ראו גם: התורה והמצוה על דברים יט ח - פירוש מלבי"ם על הספרי.קיצור דרך: mdrjhlka-dm-19-08