ספרי על דברים יט ב

עב.

בתוך ארצך . ולא בספר (=גבול) .

אשר ה' א-להיך נותן לך לרשתה . משתכבוש - תירש.


ראו גם: התורה והמצוה על דברים יט ב - פירוש מלבי"ם על הספרי.קיצור דרך: mdrjhlka-dm-19-02