ספרי על דברים יט ב

| ספרי על דבריםפרק י"ט • פסוק ב' | >>
ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


עב.

בתוך ארצך . ולא בספר (=גבול) .

אשר ה' א-להיך נותן לך לרשתה . משתכבוש - תירש.


ראו גם: התורה והמצוה על דברים יט ב - פירוש מלבי"ם על הספרי.
קיצור דרך: mdrjhlka-dm-19-02