ספרי על דברים יט ו

<< ספרי על דברים • פרק יט
ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כא • פא.

פן ירדוף גואל הדם . מצוה ביד גואל הדם לרדוף.

( כי יחם לבבו ) [ והוא לא שונא לו ]. הא אם שונא לו - אינו גולה.

מתמול שלשום . ר' יהודה אומר " תמול " - שנים, " שלשום " - שלשה.

על כן אנכי מצוך לאמר . להזהיר בית דין על כך.


ראו גם: התורה והמצוה על דברים יט ו - פירוש מלבי"ם על הספרי.
קיצור דרך: mdrjhlka-dm-19-06