התורה והמצוה על דברים יט ב


פירוש מלבי"ם על ספרי על דברים יט ב:

עב.

בתוך ארצך . מלת " בתוך " מוציא את הספר.

ומ"ש אשר ה' נותן לך לרשתה , והם לא נתחייבו עד אחר ירושה וישיבה, כמ"ש וירשתם וישבת בעריהם ! מפני שהיה בטוח, שאחר שיכבשו יירשו; ר"ל ישבו שם. ולכן קצר.קיצור דרך: mlbim-dm-19-02