התורה והמצוה על דברים יט ב

<< התורה והמצוה על דברים • פרק יט >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • פירוש מלבי"ם על ספרי על דברים יט ב:

עב.

בתוך ארצך . מלת " בתוך " מוציא את הספר.

ומ"ש אשר ה' נותן לך לרשתה , והם לא נתחייבו עד אחר ירושה וישיבה, כמ"ש וירשתם וישבת בעריהם ! מפני שהיה בטוח, שאחר שיכבשו יירשו; ר"ל ישבו שם. ולכן קצר.

קיצור דרך: mlbim-dm-19-02