ספרי על דברים יח יא


סב.

וחובר חבר . (סנהדרין סה) אחד חובר את הנחש ואחד חובר את העקרב.

סג.

ושואל אוב . זה פיתום המדבר משחיו.

ידעוני . המדבר בפיו.

הם עצמם בסקילה, והנשאל בהם באזהרה ( ודורש אל המתים ). אחד המעלה בזכורו, ואחד הנשאל בגלגלתו. מה בין מעלה בזכורו, לנשאל בגלגלתו? מעלה בזכורו - אין עולה כדרכו, ואין נשאל בשבת; נשאל בגלגלתו - עולה כדרכו ונשאל בשבת.


ראו גם: התורה והמצוה על דברים יח יא - פירוש מלבי"ם על הספרי.קיצור דרך: mdrjhlka-dm-18-11