פתיחת התפריט הראשי

ספרי על דברים יח א


מ.

לא יהיה לכהנים הלוים, כל שבט לוי, חלק ונחלה . מכלל שנאמר (דברים יח) ושרת בשם ה' א-להיו , אין לי אלא [כהנים, לוים מנין?], אין לי אלא תמימים, בעלי מומים מנין? תלמוד לומר כל שבט לוי !

חלק . זו ביזה.

ונחלה . זו נחלת הארץ.

אשי ה' . אלו קדשי מקדש. קדשי הגבול מנין? תלמוד לומר ונחלתו יאכלון .


ראו גם: התורה והמצוה על דברים יח א - פירוש מלבי"ם על הספרי.קיצור דרך: mdrjhlka-dm-18-01