נחמיאש על משלי ב טואשר ארחתיהם עקשים ונלוזים במעגלותם — אשר אורח סלולה שלהם, יכשל כל עובר בה. וכן יתפרש ונלוזים במעגלותם. וטעם ונלוזים, כמו 'מעוקלים'.