נחמיאש על משלי ב ה

<< נחמיאש על משלי • פרק ב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 

אז תבין יראת ה' ודעת אלהים תמצא — שהיא המעלה הגדולה שבכל המעלות תמצא.

ויש מפרשים: ודעת אלהים תמצא, דעת שלמה וגדולה, ולא סמך בה למצות. אלהים, כמו "שלהבת יה" (שיר השירים ח ו); "וענפיה ארזי אל" (תהלים פ יא).