משתמש:Ori229/כל דפי משנה תורה/זמנים

זמניםעריכה

הלכות שבתעריכה

ראשון: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט

שני: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה

שלישי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב

רביעי: א ב ג ד ה ו

חמישי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא

ששי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה

שביעי: א ב ג ד ה ו ז ח ט

שמיני: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז

תשיעי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ

עשירי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה

אחד עשר: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז

שנים עשר: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט

שלשה עשר: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב

ארבעה עשר: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד

חמשה עשר: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב

ששה עשר: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד

שבעה עשר: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו

שמנה עשר: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח

תשעה עשר: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו

עשרים: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד

אחד ועשרים: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו

שנים ועשרים: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג

שלשה ועשרים: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח

ארבעה ועשרים: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג

חמשה ועשרים: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו

ששה ועשרים: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג

שבעה ועשרים: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז

שמנה ועשרים: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט

תשעה ועשרים: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט

שלשים: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו

הלכות עירוביןעריכה

ראשון: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב

שני: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז

שלישי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה

רביעי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז

חמישי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד

ששי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד

שביעי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י

שמיני: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו

הלכות שביתת עשורעריכה

ראשון: א ב ג ד ה ו ז

שני: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא

שלישי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י

הלכות שביתת יום טובעריכה

ראשון: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד

שני: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח

שלישי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז

רביעי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו

חמישי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ

ששי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד

שביעי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה

שמיני: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא

הלכות חמץ ומצהעריכה

ראשון: א ב ג ד ה ו ז ח ט י

שני: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט

שלישי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא

רביעי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב

חמישי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו

ששי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב

שביעי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג

שמיני: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד

הלכות שופר וסוכה ולולבעריכה

ראשון: א ב ג ד ה ו ז ח

שני: א ב ג ד ה ו ז ח ט י

שלישי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג

רביעי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז

חמישי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה

ששי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יד טו טז

שביעי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז

שמיני: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו

הלכות שקליםעריכה

ראשון: א ב ג ד ה ו ז ח ט י

שני: א ב ג ד ה ו ז ח ט י

שלישי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו

רביעי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב

הלכות קידוש החודשעריכה

ראשון: א ב ג ד ה ו ז ח

שני: א ב ג ד ה ו ז ח ט י

שלישי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט

רביעי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז

חמישי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג

ששי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו

שביעי: א ב ג ד ה ו ז ח

שמיני: א ב ג ד ה ו ז ח ט י

תשיעי: א ב ג ד ה ו ז ח

עשירי: א ב ג ד ה ו ז

אחד עשר: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז

שנים עשר: א ב

שלשה עשר: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא

ארבעה עשר: א ב ג ד ה ו

חמשה עשר: א ב ג ד ה ו ז ח ט

ששה עשר: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט

שבעה עשר: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד

שמנה עשר: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז

תשעה עשר: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז

הלכות תעניותעריכה

ראשון: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז

שני: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח

שלישי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא

רביעי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט

חמישי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט

הלכות מגילה וחנוכהעריכה

ראשון: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד

שני: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח

שלישי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד

רביעי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד