רמב"ם הלכות שבת א ב

הקדמה · המדע · אהבה · זמנים · נשים · קדושה · הפלאה · זרעים · עבודה · קרבנות · טהרה · נזקים · קנין · משפטים · שופטים


<< | משנה תורה לרמב"ם · ספר זמנים · הלכות שבת · פרק ראשון · הלכה ב | >>
מפרשים על הרמב"ם: כסף משנה מגיד משנהשלימות: 0% משנה למלךשלימות: 0% לחם משנהשלימות: 0%

לשון הרמב"ם · מפרשי הרמב"ם

דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים להלכה זו

נושאי כלים על הלכה זו: באתר הִיבּרוּ-בּוּקְס, באתר על התורה


רמב"םעריכה

דפוסעריכה

כל מקום שנאמר בהלכות שבת שהעושה דבר זה חייב הרי זה חייב כרת. ואם היו שם עדים והתראה חייב סקילה. ואם היה שוגג חייב חטאת.

מפרשי הרמב"םעריכה

מגיד משנהעריכה

כל מקום שנאמר בה' שבת וכו' - . זה מבואר סוף פ' האורג (שבת קז, א) מימרא דשמואל כל פטורי דשבת פטור אבל אסור בר מתלת ואיתא פ"ק (דף ג'). ובהנהו תלת יכתוב בהן רבינו מותר לכתחלה. ומה שנאמר: "והעושה אותה בזדון מכין אותו מכת מרדות", הוא מפני שעובר על לא תעשה של דבריהם בדבר שיש לו עיקר מן התורה, והוא בן מרדות. ויש לזה סמך בהרבה מקומות, ומהם: ריש פ' תולין (שבת קלח, א) לוקין מכת מרדות מדרבנן. ופ' כירה (שבת מ, ב) גם כן מכת מרדות מדרבנן: