רמב"ם הלכות תעניות

הקדמה · המדע · אהבה · זמנים · נשים · קדושה · הפלאה · זרעים · עבודה · קרבנות · טהרה · נזקים · קנין · משפטים · שופטים


<< | משנה תורה לרמב"ם · ספר זמנים · הלכות תעניות | >>


הלכות תעניות

מצוַת עשה אחת, והיא לצעוק לפני יי בכל עת צרה גדולה שתבוא על הצבור.

וביאור מצוה זו בפרקים אלו:

פרק ראשון · פרק שני · פרק שלישי · פרק רביעי · פרק חמישי