רמב"ם הלכות מגילה וחנוכה ד ט

הקדמה · המדע · אהבה · זמנים · נשים · קדושה · הפלאה · זרעים · עבודה · קרבנות · טהרה · נזקים · קנין · משפטים · שופטים


<< | משנה תורה לרמב"ם · ספר זמנים · הלכות מגילה וחנוכה · פרק רביעי · הלכה ט | >>
מפרשים על הרמב"ם: כסף משנה מגיד משנהשלימות: 0% משנה למלךשלימות: 0% לחם משנהשלימות: 0%

לשון הרמב"ם · מפרשי הרמב"ם

דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים להלכה זו

נושאי כלים על הלכה זו: באתר הִיבּרוּ-בּוּקְס, באתר על התורה


רמב"םעריכה

דפוסעריכה

נר חנוכה שהדליקו חרש שוטה וקטן או עכו"ם לא עשה כלום עד שידליקנו מי שהוא חייב בהדלקה. הדליקו מבפנים והוציאו דלוק והניחו על פתח ביתו לא עשה כלום עד שידליקנו במקומו. אחז הנר בידו ועמד לא עשה כלום שהרואה אומר לצרכו הוא עומד. עששית שהיתה דולקת כל היום כולו למוצאי שבת מכבה ומברך ומדליקה שההדלקה היא המצוה ולא ההנחה. ומותר להדליק נר חנוכה מנר חנוכה.

מפרשי הרמב"םעריכה

השגות הראב"דעריכה

  • מותר להדליק מנר חנוכה לנר חנוכה אחר - אמר אברהם: ועל ידי קינסא.

כעת קיים בוויקיטקסט רק את פירוש הכסף משנה על הרמב"ם בשלמותו. חילקנו אותו לפרקים ולא לפי ההלכות הבודדות של הרמב"ם. יתר מפרשי הרמב"ם חסרים לנו בוויקיטקסט כרגע. מוזמנים להעלות את החומר אם הוא קיים בידכם. ראו בקטגוריה:מפרשי רמב"ם. תודה.שימו לב! דף זה כולל תוכן חדש (למעלה) ותוכן ישן (למטה).

יש לשלב ביניהם ואח"כ למחוק תבנית זו.


נר חנוכה שהדליקו חירש, שוטה, וקטן, או גוי -- לא עשה כלום: עד שידליקנו מי שהוא חייב בהדלקה. הדליקו מבפנים, והוציאו דלוק והניחו על פתח ביתו -- לא עשה כלום: עד שידליקנו במקומו. אחז הנר בידו ועמד, לא עשה כלום, שהרואה אומר, לצורכו הוא עומד. עששית שהייתה דולקת כל היום כולו, למוצאי שבת מכבה, ומברך, ומדליקה -- שההדלקה היא המצוה, ולא ההנחה. ומותר להדליק נר חנוכה, מנר חנוכה אחר.


מגיד משנהעריכה

  • נר חנוכה וכו' - (שם) והשתא דאמרת הדלקה עושה מצווה- הדליקה חרש שוטה וקטן לא עשה כלום, אשה ודאי מדליקה.
  • הדליקו מבפנים והוציאו דלוק וכו' - (שם) אמר רבא הדליק מבפנים והוציאה לחוץ לא עשה כלום.
  • אחז הנר בידו וכו' - שם מימרא הדין והטעם.
  • עששית שהייתה דולקת וכו' - מימרא (שם).
  • ומותר להדליק נר של חנוכה וכו' - (שם) אמר שמואל מדליקין מנר לנר ורבה עבד כותיה, ומשום הכי הלכתא כותיה דשמואל בהא, אע"ג דרב פליג עליה וכן פסקו בהלכות ושאר הפוסקים. ובהשגות - אמר אברהם: ועל ידי קינסא ע"כ, רצה לומר: שאפילו ע"י קינסא מותר. וכבר הכריחו הרמב"ן והרשב"א ז"ל דע"י קינסא ודאי אסור כיוון שבשעה שמדליק אינו עושה המצווה ולא אמרו אלא במדליק מנר לנר ממש, וכגון בפתילות ארוכות, וזה נראה דעת רבינו.