משתמש:Dovi/נביאים וכתובים על פי המסורה/ספר איוב

פרקי ספר איובעריכה

כל פרקי ספר איובעריכה

קריאת ספר איוב (קובצי אודיו)עריכה

רשימת פרקי איוב לפי חלקיועריכה

(בהכנה)

דברי איוב הראשונים (פרק א' עד ג,א)

קריאת ספר איוב לפי מבנהו ותוכנועריכה

 
ספר איוב ב"מדריך לקריאת נביאים וכתובים".

תוכנית הקריאה נמצאת בקובץ הזה.

קריאה בחודש חסרעריכה

(בהכנה)

קריאה בחודש מלאעריכה

(בהכנה)

קריאת ספר איוב לפי חלוקת הסדריםעריכה

ראו באתר תנ"ך יומי

קריאת ספר איוב לפי פרשת השבועעריכה

תוכנית הקריאה לספר זה ב"פרשת השבוע לנביאים וכתובים" נמצאת כאן. הסבר כללי על התוכנית נמצא כאן.