משתמש:Dovi/מקרא על פי המסורה/נביאים

נְבִיאִים עַל־פִּי הַמָּסֹרָה
נביאים ראשונים: יהושע שופטים שמואל מלכים
נביאים אחרונים: ישעיהו ירמיהו יחזקאל תרי עשר
תרי עשר: הושע · יואל · עמוס · עֹבדיה · יונה · מיכה
נחום · חבקוק · צפניה · חגי · זכריה · מלאכי
צורת השיר בספרי הנביאים[1]
מלכי כנען בספר יהושע · שירת דבורה בספר שופטים
שירת דוד בספר שמואל
קריאת ההפטרה
לפרשת השבוע · למועדים וזמנים
רשימות של הפטרות
לפי סדרם של ספרי הנביאים · לפי פרשת השבוע ומועדי השנה
טעמי המקרא
מידע על מהדורה זו[2] רשיון חופשי נוסח המקרא שייך לכולם.
נא להשתמש בעבודה זו בחופשיות,
ולתת לאחרים להשתמש כך בעבודתך.[3]

ספר יהושעעריכה

מקרא ותרגום

מדריך לקריאת נביאים וכתובים

בצד ימין: ספר יהושע בתוך כתב־יד תימני של ספרי נביאים ראשונים. כל פסוק נכתב פעמיים ברציפות: מקרא (בניקוד טברני מלווה בהערות מסורה) ותרגום ("תרגום יונתן" בארמית בניקוד עליון בבלי). הסופר סיים את כתיבתו בשנת רכ"ט (1468), וכתב־היד שוכן היום בספרייה הבריטית בלונדון. בצד שמאל: ספר יהושע במדריך לקריאת נביאים וכתובים.

ספר יהושע על פי המסורהעריכה

קריאת ספר יהושעעריכה

הפטרות, מחזורי קריאה ולימוד:
ספר שופטיםעריכה

מקרא ותרגום

מדריך לקריאת נביאים וכתובים

בצד ימין: ספר שופטים בתוך כתב־יד תימני של ספרי נביאים ראשונים. כל פסוק נכתב פעמיים ברציפות: מקרא (בניקוד טברני מלווה בהערות מסורה) ותרגום ("תרגום יונתן" בארמית בניקוד עליון בבלי). הסופר סיים את כתיבתו בשנת רכ"ט (1468), וכתב־היד שוכן היום בספרייה הבריטית בלונדון. בצד שמאל: ספר שופטים במדריך לקריאת נביאים וכתובים.

ספר שופטים על פי המסורהעריכה

קריאת ספר שופטיםעריכה

הפטרות, מחזורי קריאה ולימוד:

קובצי אודיו:
ספר שמואלעריכה

מקרא ותרגום

מדריך לקריאת נביאים וכתובים

בצד ימין: ספר שמואל בתוך כתב־יד תימני של ספרי נביאים ראשונים. כל פסוק נכתב פעמיים ברציפות: מקרא (בניקוד טברני מלווה בהערות מסורה) ותרגום ("תרגום יונתן" בארמית בניקוד עליון בבלי). הסופר סיים את כתיבתו בשנת רכ"ט (1468), וכתב־היד שוכן היום בספרייה הבריטית בלונדון. בצד שמאל: ספר שמואל במדריך לקריאת נביאים וכתובים.

ספר שמואל על פי המסורהעריכה

קריאת ספר שמואלעריכה

הפטרות, מחזורי קריאה ולימוד:

קובצי אודיו:
ספר מלכיםעריכה

מקרא ותרגום

מדריך לקריאת נביאים וכתובים

בצד ימין: ספר מלכים בתוך כתב־יד תימני של ספרי נביאים ראשונים. כל פסוק נכתב פעמיים ברציפות: מקרא (בניקוד טברני מלווה בהערות מסורה) ותרגום ("תרגום יונתן" בארמית בניקוד עליון בבלי). הסופר סיים את כתיבתו בשנת רכ"ט (1468), וכתב־היד שוכן היום בספרייה הבריטית בלונדון. בצד שמאל: ספר מלכים במדריך לקריאת נביאים וכתובים.

ספר מלכים על פי המסורהעריכה

קריאת ספר מלכיםעריכה

הפטרות, מחזורי קריאה ולימוד:

קובצי אודיו:
ספר ישעיהועריכה

מקרא ותרגום ותפסיר

מדריך לקריאת נביאים וכתובים

בצד ימין: ספר ישעיהו בתוך כתב־יד תימני של ספרי נביאים אחרונים. כל פסוק נכתב שלוש פעמים ברציפות: מקרא (בניקוד טברני מלווה בהערות מסורה), תרגום ("תרגום יונתן" בארמית בניקוד עליון בבלי), והתפסיר של ר' סעדיה גאון (ערבית באותיות עבריות). הסופר סיים את כתיבתו בשנת רל"ה (1475), וכתב־היד שוכן היום בספרייה הבריטית בלונדון. בצד שמאל: ספר ישעיהו במדריך לקריאת נביאים וכתובים.

ספר ישעיהו על פי המסורהעריכה

קריאת ספר ישעיהועריכה

הפטרות, מחזורי קריאה ולימוד:

קובצי אודיו:
ספר ירמיהועריכה

מקרא ותרגום

מדריך לקריאת נביאים וכתובים

בצד ימין: ספר ירמיהו בתוך כתב־יד תימני של ספרי נביאים אחרונים. כל פסוק נכתב פעמיים ברציפות: מקרא (בניקוד טברני מלווה בהערות מסורה) ותרגום ("תרגום יונתן" בארמית בניקוד עליון בבלי). הסופר סיים את כתיבתו בשנת רל"ה (1475), וכתב־היד שוכן היום בספרייה הבריטית בלונדון. דף השער הדקורטיבי לנביאים אחרונים מוצג בתמונה. בצד שמאל: ספר ירמיהו במדריך לקריאת נביאים וכתובים (עמוד 1 מתוך 2).

ספר ירמיהו על פי המסורהעריכה

קריאת ספר ירמיהועריכה

הפטרות, מחזורי קריאה ולימוד:
ספר יחזקאלעריכה

מקרא ותרגום

מדריך לקריאת נביאים וכתובים

בצד ימין: ספר יחזקאל בתוך כתב־יד תימני של ספרי נביאים אחרונים. כל פסוק נכתב פעמיים ברציפות: מקרא (בניקוד טברני מלווה בהערות מסורה) ותרגום ("תרגום יונתן" בארמית בניקוד עליון בבלי). הסופר סיים את כתיבתו בשנת רל"ה (1475), וכתב־היד שוכן היום בספרייה הבריטית בלונדון. בצד שמאל: ספר יחזקאל במדריך לקריאת נביאים וכתובים.

ספר יחזקאל על פי המסורהעריכה

קריאת ספר יחזקאלעריכה

הפטרות, מחזורי קריאה ולימוד:

ספר תרי עשרעריכה

מקרא ותרגום

מדריך לקריאת נביאים וכתובים

בצד ימין: ספר תרי עשר בתוך כתב־יד תימני של ספרי נביאים אחרונים. כל פסוק נכתב פעמיים ברציפות: מקרא (בניקוד טברני מלווה בהערות מסורה) ותרגום ("תרגום יונתן" בארמית בניקוד עליון בבלי). הסופר סיים את כתיבתו בשנת רל"ה (1475), וכתב־היד שוכן היום בספרייה הבריטית בלונדון. בצד שמאל: ספר תרי עשר במדריך לקריאת נביאים וכתובים (עמוד 1 מתוך 2).

ספר תרי עשר על פי המסורהעריכה

קריאת ספר תרי עשרעריכה

הפטרות, מחזורי קריאה ולימוד:

קובצי אודיו:

הושעעריכה

יואלעריכה

עמוסעריכה

עֹבדיהעריכה

יונהעריכה

מיכהעריכה

נחוםעריכה

חבקוקעריכה

צפניהעריכה

חגיעריכה

זכריהעריכה

מלאכיעריכה

הערותעריכה

  1. ^ להסבר מלא ומפורט על צורת השיר בספרי הנביאים במהדורתנו, ראו במבוא המלא למהדורה, "פרק ב. עיצוב המקרא בשביל הקורא", סעיף 5 (צורת השיר בכ"א הספרים). וראו כאן לרשימת דפי המקרא לצורת השיר.
  2. ^ למידע מפורט על נוסח ספרי הנביאים במהדרותנו, ראו במבוא למהדורה, פרק רביעי (על החלקים החסרים בכתר ארם צובה) ובפרק חמישי (על החלקים הקיימים בכתר ארם צובה). לגירסה המקורית (והלא-עדכנית!) של "נביאים וכתובים על פי המסורה" ראו כאן.
  3. ^ את ה"ייחוס" לפי הרשיון החופשי יש לבצע ע"י קישור לשער הראשי של הפרויקט כאן.
  4. ^ גירסה ישנה של מלכי כנען נמצאת כאן.
  5. ^ ראו גם קריאה בטעמי המקרא ע"י הרב דן בארי וקריאה מוטעמת ע"י הרב דן בארי.
  6. ^ גירסה ישנה של שירת דבורה נמצאת כאן.
  7. ^ גירסה ישנה של שירת דוד נמצאת כאן.
  8. ^ לטיוטה חלקית של טבלה המציגה את ספר ישעיהו לפי "פרשות השבוע בנביאים וכתובים", ראו כאן.
  9. ^ לטיוטה חלקית של טבלה המציגה את ספר ישעיהו לפי חלוקת הסדרים (כחלק ממחזור קריאה שנתית), ראו כאן.