משנה תמורה ד ב

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר קדשים · מסכת תמורה · פרק ד · משנה ב | >>

משנה זו במהדורה המבוארתדפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים למשנה זו

המפריש חטאתו ואבדה והקריב אחרת תחתיה ואחר כך נמצאת הראשונה, תמות.

המפריש מעות לחטאת ואבדו והקריב חטאת תחתיהן ואחר כך נמצאו המעות, ילכו לים המלח.

נוסח הרמב"ם

המפריש חטאתו ואבדה והקריב אחרת תחתיה ואחר כך נמצאת הראשונה תמות המפריש מעות לחטאתו ואבדו והקריב חטאת תחתיהן ואחר כך נמצאו המעות ילכו לים המלח.

פירוש הרמב"ם

המפריש חטאתו ואבדה (והפריש) [והקריב] אחרת כו': זה הולך אחר העיקר והוא חטאת שנתכפרו בעליה תמות וכן אותם מעות אין נהנין בהם ולפיכך צוה להוליכן עד ים המלח כדי שלא יוכל ליגע בהם לעולם:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

ואח"כ נמצאת הראשונה תמות - דהוי חטאת שנתכפרו בעליה באחרת:

ילכו לים המלח - כל היכא דאי הויא חטאת הויא מתה, מעות נמי אזלי לים המלח:

פירוש תוספות יום טוב

יוליכם לים המלח. עמ"ש ברפ"ב דפסחים.

פירוש עיקר תוספות יום טוב

.אין פירוש למשנה זו

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

והקריב והפריש:    צריך למחוק מלת והפריש. ואיתה להאי בבא בתוספת פ' שני שעירי (יומא דף ס"ה:)

ואח"כ נמצאת הראשונה:    תמות. דכי בעינן תרתי לריעותא היכא דנמצאת ואח"כ כפרו הבעלים:

תפארת ישראל

יכין

תמות:    דהרי נתכפרו בעליה [כמשנה א', רק דלרמב"ם נקט במ"א ב' לריעותא לרבותא. ולרש"י דב' לריעותא דבמ"א דוקא. סתם בנמצאת קודם שנתכפרו בעלים באחרת]:

ואחר כך נמצאו המעות ילכו לים המלח:    דכל שהבהמה תמות, המעות ילכו לים המלח:

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים