משנה יבמות ט ו

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר נשים · מסכת יבמות · פרק ט · משנה ו | >>

לחצו כאן למהדורת ויקיטקסט המבוארת

בת כהן שנישאת לישראל, לא תאכל בתרומה.

מת ולה הימנו בן, לא תאכל בתרומה.

נישאת ללוי, תאכל במעשר.

מת, ולה הימנו בן, תאכל במעשר.

נישאת לכהן, תאכל בתרומה.

מת, ולה הימנו בן, תאכל בתרומה.

מת בנה מכהן, לא תאכל בתרומה.

מת בנה מלוי, לא תאכל במעשר.

מת בנה מישראל, חוזרת לבית אביה.

ועל זו נאמר (ויקרא כב): ושבה אל בית אביה כנעוריה מלחם אביה תאכל.

משנה מנוקדת

בַּת כֹּהֵן שֶׁנִּשֵּׂאת לְיִשְׂרָאֵל,

לֹא תֹּאכַל בִּתְרוּמָה.
מֵת וְלָהּ הֵימֶנּוּ בֵּן,
לֹא תֹּאכַל בִּתְרוּמָה.
נִשֵּׂאת לְלֵוִי,
תֹּאכַל בַּמַּעֲשֵׂר.
מֵת, וְלָהּ הֵימֶנּוּ בֵּן,
תֹּאכַל בַּמַּעֲשֵׂר.
נִשֵּׂאת לְכֹהֵן,
תֹּאכַל בִּתְרוּמָה.
מֵת, וְלָהּ הֵימֶנּוּ בֵּן,
תֹּאכַל בִּתְרוּמָה.
מֵת בְּנָהּ מִכֹּהֵן,
לֹא תֹּאכַל בִּתְרוּמָה.
מֵת בְּנָהּ מִלֵּוִי,
לֹא תֹּאכַל בַּמַּעֲשֵׂר.
מֵת בְּנָהּ מִיִּשְׂרָאֵל, חוֹזֶרֶת לְבֵית אָבִיהָ.
וְעַל זוֹ נֶאֱמַר (ויקרא כב, יג):
"וְשָׁבָה אֶל בֵּית אָבִיהָ כִּנְעוּרֶיהָ מִלֶּחֶם אָבִיהָ תֹּאכֵל":

נוסח הרמב"ם

בת כוהן -

שנישאת לישראל - לא תאכל בתרומה.
מת, ולה ממנו בן - לא תאכל בתרומה.
נישאת ללוי - תאכל במעשר.
מת, ולה ממנו בן - תאכל במעשר.
נישאת לכוהן - תאכל בתרומה.
מת, ולה ממנו בן - תאכל בתרומה.
מת בנה מכוהן - לא תאכל בתרומה.
מת בנה מלוי - לא תאכל במעשר.
מת בנה מישראל - חוזרת אל בית אביה,
ועל זו נאמר: "ושבה אל בית אביה כנעוריה, מלחם אביה תאכל" (ויקרא כב יג).

פירוש הרמב"ם

כתוב בתורה "מלחם אביה תאכל"(ויקרא כב, יג) ואמרו חכמים מלחם ולא כל לחם, ובא בקבלה "חוזרת היא לתרומה, ואינה חוזרת לחזה ושוק".

וכבר הודעתיך שמעשר ראשון מותר לזרים:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

פירוש תוספות יום טוב

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

פירוש עיקר תוספות יום טוב

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

תפארת ישראל

יכין


בועז

פירושים נוספים