מצוה:שלא ישא ממזר בת ישראל


שלא ישא ממזר בת ישראל

מצוה זו נוהגת בזמן הזה

לֹא יָבֹא מַמְזֵר בִּקְהַל יְהוָה גַּם דּוֹר עֲשִׂירִי לֹא יָבֹא לוֹ בִּקְהַל יְהוָה. (דברים כג, ג)

בחז"ל

בראשונים
משנה תורה: הלכות איסורי ביאה, פרק טו
ספר המצוות לרמב"ם: לאו שנד    ספר החינוך: מצוה תקס    ספר מצוות גדול: לאו קיז

באחרונים
שולחן ערוך: טור אבן העזר, סימן ד