ספר המצוות לאו שנד


מצות לאו שנד - שלא ישא ממזר בת ישראל

הזהיר שלא יבוא ממזר על בת ישראל, והוא אמרו "לא יבא ממזר בקהל ה'(דברים כג, ג).

והעובר על לאו זה לוקה. וכבר התבארו משפטי מצוה זו בשמיני מיבמות וסוף קידושין.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo354