<< · סמ"ג · לאו · קיח · >>


מצות לאו קיח - שלא ישא מי שנפצעו הביצים שלו בת ישראל

( ראה מצוה קי"ט )