מצוה:לתת זרוע ולחיים וקיבה לכוהן


לתת זרוע ולחיים וקיבה לכוהן

מצוה זו נוהגת בזמן הזה

וְזֶה יִהְיֶה מִשְׁפַּט הַכֹּהֲנִים מֵאֵת הָעָם מֵאֵת זֹבְחֵי הַזֶּבַח אִם שׁוֹר אִם שֶׂה וְנָתַן לַכֹּהֵן הַזְּרֹעַ וְהַלְּחָיַיִם וְהַקֵּבָה. (דברים יח, ג)

בחז"ל
משנה: מסכת חולין, פרק י

בראשונים
משנה תורה: הלכות ביכורים ושאר מתנות כהונה שבגבולין, פרק ט
ספר המצוות לרמב"ם: עשה קמג    ספר החינוך: מצוה תקו    ספר מצוות גדול: עשה קמב

באחרונים
שולחן ערוך: טור יורה דעה, סימן סא