מצוה:לפסוק טומאת צרעת אדם


לנהוג על-פי דיני טומאת מצורע

מצוה זו אינה נוהגת בזמן הזה

אָדָם כִּי יִהְיֶה בְעוֹר בְּשָׂרוֹ שְׂאֵת אוֹ סַפַּחַת אוֹ בַהֶרֶת וְהָיָה בְעוֹר בְּשָׂרוֹ לְנֶגַע צָרָעַת וְהוּבָא אֶל אַהֲרֹן הַכֹּהֵן אוֹ אֶל אַחַד מִבָּנָיו הַכֹּהֲנִים. (ויקרא יג, ב)

בחז"ל
משנה: מסכת נגעים, פרק א

בראשונים
משנה תורה: הלכות טומאת צרעת, פרק א
ספר המצוות לרמב"ם: עשה קא    השגות הרמב"ן: אינו מונה מצוה זו    ספר החינוך: מצוה קסט    ספר מצוות גדול: עשה רלד