ספר המצוות עשה ק


מצות עשה ק - לפסוק טומאת יולדת

היא שציונו להיות היולדת טמאה. ומצוה זו כוללת כל משפטי יולדת.

הערותעריכה

רמב"ן לא הביא מצוה זו במניין המצוות.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase100