מצוה:לא לשחוט בהמה ובנה ביום אחד


לא לשחוט בהמה ובנה ביום אחד

מצוה זו נוהגת בזמן הזה

וְשׁוֹר אוֹ שֶׂה אֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ לֹא תִשְׁחֲטוּ בְּיוֹם אֶחָד. (ויקרא כב, כח)

בחז"ל

בראשונים
משנה תורה: הלכות שחיטה, פרק יב
ספר המצוות לרמב"ם: לאו קא    ספר החינוך: מצוה רצד    ספר מצוות גדול: לאו קמט

באחרונים
שולחן ערוך: טור יורה דעה, סימן טז