פתיחת התפריט הראשי


מצות לאו קב - לא ליתן שמן זית במנחת חוטא

הזהירנו מהשים שמן זית במנחת חוטא. והוא אמרו יתעלה לא ישים עליו שמן.

ואם שם – לוקה.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo102