מצוה:לא לאכול ביכורים מחוץ לירושלים או לפני שהונחו בעזרה


שלא יאכל כהן ביכורים מחוץ לירושלים או אפילו בירושלים לפני שהונחו בעזרה

מצוה זו אינה נוהגת בזמן הזה

לֹא תוּכַל לֶאֱכֹל בִּשְׁעָרֶיךָ מַעְשַׂר דְּגָנְךָ וְתִירֹשְׁךָ וְיִצְהָרֶךָ וּבְכֹרֹת בְּקָרְךָ וְצֹאנֶךָ וְכָל נְדָרֶיךָ אֲשֶׁר תִּדֹּר וְנִדְבֹתֶיךָ וּתְרוּמַת יָדֶךָ. (דברים יב, יז)

בחז"ל
משנה: מסכת בכורים, פרק ב, משנה א
תלמוד בבלי: מסכת מכות, דף יז (עמ' א)  – יט (עמ' א)

בראשונים
משנה תורה: הלכות ביכורים ושאר מתנות כהונה שבגבולין, פרק ג
ספר המצוות לרמב"ם: לאו קמט    ספר החינוך: מצוה תמט    ספר מצוות גדול: לאו רסה