ספר המצוות לאו קמח

<< · ספר המצוות · לאו · קמח · >>

המצוה שלא יאכל זר מבשר קדשי הקדשים


שהזהירנו שלא לאכול זר מבשר קדשי הקדשים. והוא אמרו יתעלה וזר לא יאכל כי קדש הם. ואינו חייב מלקות עד שיאכל בעזרה אחר זריקת דמים.

הערותעריכה

קישוריםעריכה


קיצור דרך: rmbm/lo148