מצודות על תהלים עה ט

<< | מצודות על תהליםפרק ע"ה • פסוק ט' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"אך שמריה" - סרס המקרא לומר אך כל רשעי ארץ ימצו וישתו כל הכוס עם השמרים אבל לא הצדיקים

"ויגר מזה" - מהכוס הזה יזיל וישפוך לפי הרשעים

"כי כוס" - אל תחשבו שעד עולם תהיו בהרמה לא כן הוא כי מוכן הוא ביד ה' כוס עם יין משובח ממולא במזיגה לפי הראוי (המשיל הפורעניות לשתיית היין המבלבל דעת האדם) 

מצודת ציון

"חמר" - משובח בטעם כמו תשתה חמר (דברים לב)

"מסך" - ענין מזיגה כמו מסכה יינה (משלי ט)

"ויגר" - ענין הזלה ושפיכה כמו מוגרים במורד (מיכה א)

"שמריה" - הוא הנופל בקרקעות הכוס אשר בו המשקה

"ימצו" - מלשון מציצה