מצודות על תהלים עה ה

<< מצודות על תהלים • פרק עה >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • 


מצודת דוד

"אל תרימו קרן" - למשול ממשל רב על ישראל להחטיאם

"אמרתי" - לזה אמרתי לרשעי אומ"ה אל תרשיעו את ישראל להעבירם על דת פן יוחזר העולם לתוהו

מצודת ציון

"להוללים אל תהולו" - ענין סכלות ורשע כמו קנאתי בהוללים (לעיל ע"ג)

"קרן" - ענין ממשלה והתחזקות ע"ש שהקרן הוא לחוזק לבעלי הקרן