מצודות על תהלים עה י

<< מצודות על תהלים • פרק עה >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • 


מצודת דוד

"ואני" - אבל אני אגיד לעולם צדקתו אשר יעשה עמנו