מצודות על תהלים עה ג

<< מצודות על תהלים • פרק עה >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • 


מצודת דוד

"כי אקח מועד" - ר"ל לא אשפוט מישרים באקראי לבד כ"א אקח זמן קבוע על הדבר

מצודת ציון

"מועד" - זמן