מצודות על תהלים עה ד

<< מצודות על תהלים • פרק עה >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • 


מצודת דוד

"אנכי" - הנה אנכי תכנתי עמודי הארץ להשאר על עומדם עד עולם כי אני קבלתי התורה

"נמוגים" - כשלא רצו האומות לקבל התורה והיו נמוגים מוסדי הארץ וכל יושביה כי היו קרובים לחזור לתוהו ובוהו

מצודת ציון

"נמוגים" - מלשון המגה והמסה

"תכנתי" - מלשון כן ובסיס