מצודות על תהלים עה יא

<< מצודות על תהלים • פרק עה
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • 


מצודת דוד

"וכל קרני" - אז יותן הכח בידי ואכרית כל ממשלת הרשעים ולא יתרומם עוד כי מעתה תרוממנה קרנות הצדיק וממשלתו

מצודת ציון

"אגדע" - ענין כריתה וחתוך כמו שקמים גדעו (ישעיהו ט)