מצודות על תהלים עה א

<< מצודות על תהלים • פרק עה >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • 


מצודת דוד

"אל תשחת" - ר"ל בזה המזמור יתרצה לה' לבל ישחית את ישראל בהיותם בגולה