מצודות על תהלים כד ז

<< מצודות על תהלים • פרק כד >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • 


מצודת דוד

"ויבוא מלך הכבוד" - כי ה' שהוא המלך אשר בו כל הכבוד הוא יבוא בכם לבית המקדש לשמוע אל הרנה ואל התפלה מן הבאים בו

"שאו" - אתם שערי בית המקדש הנה לכם יהיה נשיאת והרמת ראש וגדולה יתירה

"והנשאו" - כפל הדבר לגודל ההתנשאות

"פתחי עולם" - כן יקרא פתחי בית המקדש כי המשכן לא היה קבוע במקום אחד אבל בית המקדש קבוע במקומו עד עולם וכן נאמר מכון לשבתך עולמים (מלכים ב ח')