מצודות על תהלים כד ט

<< מצודות על תהלים • פרק כד >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • 


מצודת דוד

"שאו וגו'" - כפל הדבר כדרך המשוררים ויתכן שהאחד אמור על בית ראשון והאחד על בית העתיד כי בבית השני לא שרתה השכינה