מצודות על תהלים כד ג

מצודות על תהלים • פרק כד >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • 


מצודת דוד

"מי יעלה" - ר"ל עם שכולם המה לה' מ"מ אין כולם ראויים לבוא בהר ה' והוא בית המקדש וכמ"ש מי בקש וגו' רמוס חצרי (ישעיהו א') וכאלו ישאל ומי אם כן ראוי לעלות בהר ה'