מצודות על תהלים כד ה

<< מצודות על תהלים • פרק כד >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • 


מצודת דוד

"ישא ברכה" - זהו הנושא ברכה מאת ה' ויכול הוא לבוא לבית המקדש להתפלל על הברכה

מצודת ציון

"ישא" - יקח כמו וישאו להם נשים (רות א')