מצודות על תהלים כד י

<< מצודות על תהלים • פרק כד
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • 


מצודת דוד

"ה' צבאות" - המושל בצבאות מעלה ומטה

"סלה" - עד עולם הוא מלך הכבוד