מצודות על תהלים כד ח

<< מצודות על תהלים • פרק כד >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • 


מצודת דוד

"מי זה" - כאומר ואם תשאלו מי זה מלך הכבוד אשיב לכם שהוא ה' החזק והגבור

"גבור מלחמה" - מתגבר הוא על הלוחמים עם אוהביו

מצודת ציון

"עזוז" - מלשון עוז וחוזק