מצודות על תהלים כד ד

<< מצודות על תהלים • פרק כד >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • 


מצודת דוד

"אשר לא נשא" - עד שלא נשבע בה' לשוא ולרמות שהוא דבר המסור ללב ואין מי יכיר בו וא"כ מנע מזה מפחד המקום

"נקי כפים" - וכאלו השיב זהו הראוי מי שכפיו נקיים מממון שאינו של יושר ולבו ברור ביראת ה' ולא מפחד אדם

מצודת ציון

"לא נשא" - לא נשבע כמו לא תשא (שמות כ')

"נפשי" - שם ה' כמו נשבע אדני ה' בנפשו (עמוס ו') ואמר דבריו במקום ה'