מצודות על שמואל ב יג כג

<< מצודות על שמואל ב • פרק יג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כב • כג • כד • כה • כו • כח • כט • ל • לב • לג • לד • לה • לז • לח • לט • 


מצודת דוד

"ויהי גוזזים" - והיה מדרכם לעשות משתה ושמחה וכן בנבל נאמר (שמואל-א כה ח) על יום טוב באנו

מצודת ציון

"לשנתים ימים" - לשתי שנים

"גוזזים" - את הצאן

"עם אפרים" - סמוך לנחלת אפרים כמו (בראשית כה יא)עם באר לחי ראי