מצודות על שמואל ב יג ב

<< מצודות על שמואל ב • פרק יג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כב • כג • כד • כה • כו • כח • כט • ל • לב • לג • לד • לה • לז • לח • לט • 


מצודת דוד

"כי בתולה היא" - ומדרך הבתולות לשבת בית ולזה היה מהנמנע בעיני אמנון לעשות לה מאומה ולמלאות תאותו ולכן נעצב הרבה

"אחותו" - מן האב

"ויצר לאמנון" - היה מיצר ודואג עד שהיה נראה כחולה מרוב חשקו בה

מצודת ציון

"ויצר" - מלשון צרה ודאגה

"להתחלות" - מלשון חולי

"ויפלא" - ענין מכוסה ומניעה וכן (דברים יז ח)כי יפלא ממך דבר

"מאומה" - שום דבר