מצודות על שמואל ב יג יח

<< מצודות על שמואל ב • פרק יג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כב • כג • כד • כה • כו • כח • כט • ל • לב • לג • לד • לה • לז • לח • לט • 


מצודת דוד

"כי כן תלבשנה" - כן היה מנהג מלבושיהן

"מעילים" - היא כתונת פסים וענינם אחד

מצודת ציון

"פסים" - מרוקמת ברוחב פס יד וכן (בראשית לז ג)ועשה לו כתונת פסים